29.11.2010.

Trendovi: Ako je X=125, a Y=13, mislite da je X+Y = 138 ili da je X+Y ≤ 0?


Inspirisan izjavama  političara počeo da pišem ovaj tekst. Međutim, bio sam prespor i odgovori na neke od iznetih stavova su već objavljeni. Ali na sreću (po moj blog, inače na žalost), ima dovoljno izjava koje su kao stvorene za opovrgavanje...

Pa, da počnemo... 

Da li možete da zamislite sledeću vest:
Odgovarajući na pitanja zaposlenih u proizvodnji, direktor kompanije  je ocenio da bi idealan broj članova upravnog odbora za preduzeće te veličine bio 13 (umesto postojećih 22 člana + 4 zamenika generalnog direktora), a broj direktora sektora 125 (umesto sadašnjih 250).

Iz ovoga ćemo napraviti matematički zadatak. 
Pitanje je, kada se izvrši racionalizacija u kompaniji na idealan broj funkcionera, za koliko će se smanjiti broj zaposlenih?

Jasno je da je:
250 – X = 125
X = 125

Kao što je jasno i da je:

26 – Y = 13
Y=13

A broj za koji će se smanjiti broj zaposlenih je X+Y = 138.

Međutim, u politici je normalno izjaviti ovako nešto:
Odgovarajući na pitanja studenata, predsednik je ocenio da bi idealan broj ministarstava za državu poput Srbije bio između 10-15, a broj poslanika između 100-150, ali je naveo da "ne treba imati iluziju da bi to samo po sebi smanjilo broj zaposlenih u državnoj upravi".

Iz čega proizilazi da, za X i Y iz prethodnog zadatka (što je ustvari isti zadatak), važi da broj za koji će se smanjiti broj zaposlenih X+Y:

X+Y ≤ 0

Iz čega ledi da je 138 ≤ 0

Da li je to moguće? Nije. Jer to bi, samo po sebi smanjilo broj zaposlenih!

Nažalost, malo je onih koji će reći mućnuti glavom i reći da je to laž (makar indirektno kao Ima leka za odliv mozgova iako je Predsednik rekao da nema leka za odliv mozgova), ostali će samo klimnuti glavom i sleći ramenima. Neki će čak reći „Pa, jeste tako...“.

E, pa nije! Moja glava ne služi samo za klimanje...

Jasno je da smanjenje broja ministarstava ne vodi do smanjenja broja zaposlenih (ili bar ne u istom broju), ali nama i ne bodu oči zaposleni već pare koje (nam) uzimaju. I ako, umesto samo jednog ministra budemo plaćali jednog sekretara - to je već napredak u racionalizaciji državne uprave i svakako je ušteda (naših) para.
Takođe, niko me ne može ubediti da prepolovljavanje broja poslanika neće uštedeti 50% para koje odlaze na zarade i putne troškove (da neće možda dva puta dnevno da putuju na posao?).

Dakle, ako je X=125 i Y=13, za mene X+Y nikada neće biti manje ili jednako nuli!
Matematika je jasna. 

1 коментар: